Název oblasti podpory: Socrates Comenius – aktivita 1

Název oblasti podpory: Multilaterální spolupráce škol

Referenční číslo projektu: CA1-00-62

Doba realizace projektu: září 2000 – červen 2003

Partnerské instituce:

  • EKO Gymnázium Poděbrady, Česká republika
  • Bernstorff Gymnasium Satrup, Schleswig – Holstein, Germany
  • Lycee Privée Mixte D´Enseignement Géneral et Technique , Le Longeron, France
  • Sint-Jan Berchmanscollege, Mol, Vlaanderen, Belgium

Pozice: koordinátor projektu

Téma: Healthy Lifestyle

Název OP: Socrates Comenius – aktivita 1

Název oblasti podpory: Multilaterální spolupráce škol

Referenční číslo projektu: COM-MP-2007-139

Realizátor projektu: EKO Gymnázium Poděbrady, Česká republika

Doba realizace projektu: září 2006 – červen 2008

Partnerské instituce:

  • EKO Gymnázium Poděbrady, Česká republika
  • Bernstorff Gymnasium Satrup, Schleswig – Holstein, Germany
  • Lycee Privée Mixte D´Enseignement Géneral et Technique , Le Longeron, France
  • Forssan yhteislyseo - Finsko

Pozice: koordinátor projektu

Téma: Water Is Life

Název OP: Comenius – aktivita 1

Referenční číslo projektu: COM-MP-2008-156

Název oblasti podpory: Multilaterální spolupráce škol

Realizátor projektu: EKO Gymnázium Poděbrady - Česká republika

Partnerské instituce:

  • Forssan yhteislyseo - Finsko&nbsp>Bernstorff
  • Gymnasium Satrup – Německo

Doba realizace projektu: září 2008 – červen 2010

Pozice: koordinátor projektu

Název OP: Lifelong learning Programme

Referenční číslo projektu:

Název oblasti podpory: In-service training for staff involved in school education

Partnerská instituce: Edinburgh School of English

Název projektu: In-service training for staff involved in school education

Doba realizace projektu: 2008

Téma: Overseas Teachers´ Methodology Summer Course

Pozice: účastník, realizátor projektu

Název OP: Lifelong Learning Programme, Comenius

Referenční číslo projektu: COM-IPM-2011-001

Název oblasti podpory:

Realizátor projektu: Forssan yhteislyseo Forssa - Finsko

Partnerské instituce: EKO Gymnázium Poděbrady - Česká republika

Doba realizace projektu: 2010 – 2011

Pozice: koordinátor projektu, kontaktní učitel, mentor

Název OP: Lifelong Learning Programme, Comenius

Referenční číslo projektu:

Název oblasti podpory:

Realizátor projektu: Forssan yhteislyseo Forssa - Finsko

Partnerské instituce: EKO Gymnázium Poděbrady - Česká republika 

Doba realizace projektu: 2010 – 2011

Pozice: koordinátor projektu, kontaktní učitel

Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizátor projektu: EKO Gymnázium Poděbrady

Doba realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 10. 2011

Pozice: autor

Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizátor projektu: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

Doba realizace projektu: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2012

Pozice: autor