Název OP: Lifelong Learning Programme, Comenius

Referenční číslo projektu:

Název oblasti podpory:

Realizátor projektu: Forssan yhteislyseo Forssa - Finsko

Partnerské instituce: EKO Gymnázium Poděbrady - Česká republika 

Doba realizace projektu: 2010 – 2011

Pozice: koordinátor projektu, kontaktní učitel

 

Popis projektu:

Cílem této aktivity je umožnit žákům/studentům poznat studium a život v jiné evropské zemi, rozvinout u nich porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků a osvojit si kompetence nezbytné pro jejich osobní rozvoj. Aktivita si rovněž klade za cíl podpořit dlouhodobou spolupráci mezi zapojenými školami, která povede k vzájemnému uznávání studia absolvovaného na partnerských školách a posílení evropského rozměru školního vzdělávání. V tomto projektu dvě české studentky strávily tři studijní měsíce na partnerské finské škole.

Další informace: Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty