Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizátor projektu: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

Doba realizace projektu: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2012

Pozice: autor

 

Tvorba e-learningových modulů:

Media, media products and thein influence in society

Další informace: Nové formy vzdělávání na gymnáziu