Přísloví je ustálený výrok vyjadřující životní moudrost nebo ponaučení. Patří do lidové slovesnosti a tradic daného jazyka. Jsou často v různých jazycích úplně odlišná, ale většinou vystihují stejný význam, stejné sdělení. Je zajímavé přísloví v různých jazycích porovnávat.

 

Jablko nepadá daleko od stromu

The apple doesn't fall far from the tree

Jak kdo zaseje, tak také sklidí

As you sow, so shall you reap

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

What goes around comes around

Jak si kdo ustele, tak si také lehne

As you make your bed, so you must lie in it

Jedna vlaštovka jaro nedělá

One swallow does not make a summer

Kdo dřív přijde, ten dřív mele

First come, first served

Kdo hledá, najde

Seek and ye shall find

Hlad je nejlepší kuchař

Hunger is the best spice

Dvakrát měř, jednou řež

Look before you leap

Kdo je zvědavý, bude brzy starý

Curiosity killed the cat

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek

Never put off till tomorrow what you can do today

Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe

He who laughs last laughs best

Kdo si počká, ten se dočká

All things come to him who waits

Kdo šetří, má za tři

A penny saved is a penny earned

Když kocour není doma, myši mají pré

When the cat's away, the mice will play

Kovářovic kobyla chodí bosa

It's the cobbler's children that go barefoot

Lépe pozdě než nikdy

Better late than never

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše

A bird in the hand is worth two in the bush

Lež má krátké nohy

A lie has no legs

Mezi slepými jednooký králem

In the land of the blind, the one-eyed man is the king

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Speaking is silver, silence is golden

Na každém šprochu pravdy trochu

There's no smoke without fire

Není všechno zlato, co se třpytí

All that glitters is not gold

Pes, který štěká, nekouše

Barking dogs seldom bite

Pod svícnem bývá největší tma

The darkest place is under the candlestick

Pýcha předchází pád

Pride comes before a fall

Ranní ptáče, dál doskáče

The early bird catches the worm

Ryba smrdí od hlavy

A fish stinks from the head

S poctivostí nejdál dojdeš

Honesty is the best policy

Starého psa novým kouskům nenaučíš

You can't teach an old dog new tricks

Tichá voda břehy mele

Still waters run deep

Trpělivost ruže přináší

Patience is the best remedy

V nouzi poznáš přítele

A friend in need is a friend indeed

Vrána k vráně sedá

Birds of a feather flock together

Vrána vráně oči nevyklove

Dogs don't eat dogs

Všechny cesty vedou do Říma

All roads lead to Rome

Všude dobře, doma nejlépe

East or West, home is best

Zakázané ovoce chutná nejlépe

Forbidden fruit is the sweetest

Žádný učený z nebe nespadl

There's no shame in not knowing